jurnal.eidotomic

un proiect EgoPHobia

Vizualul în poezia lui Nichita Stănescu. „O viziune a sentimentelor” (1964).

Published on martie 23, 2012

Vizualul întemeiază întreaga poezie a lui Nichita Stănescu. O întemeiază, dar o şi străbate în lung şi-n lat.

O viziune a sentimentelor (1964) este al doilea volum de poezii din opera poetică antumă a lui Nichita Stănescu.

Menţinându-mă în aceeaşi linie a lecturii statistice (şi doar marginal – impresionist – critice), redau în continuare izotopiile vizualului din O viziune a sentimentelor (1964) în ordinea în care apar ele în text.

privire // ochi // a (se) zări // a (se) vedea // a (se) privi // văz // a distinge // nevăzut // a (se) arăta // a se uita // ochean // invizibil // iris

1) „le izbeşti cu privirea şi ele nu pier” [Autoportret în timp de veghe (NS: 2002, 1964, I, p. 71)]; 2) „Constelaţia ochilor mei e atrasă de roşia stea” [Autoportret în timp de veghe (NS: 2002, 1964, I, p. 71)]; 3) „privirile mele sunt drepte, sunt nemişcate” [Autoportret în timp de veghe (NS: 2002, 1964, I, p. 71)]; 4) „şi lumina ce-o zăreşti, din soare!” [Lauda omului (NS: 2002, 1964, I, p. 72)]; 5) „cu vârful privirii în viitor” [Cântec pe o schelă de aluminiu (NS: 2002, 1964, I, p. 73)]; 6) „Nu te recunosc niciodată de la prima privire” [Sufletul metalic al oraşului (NS: 2002, 1964, I, p. 74)]; 7) „Vedeam oţelu-n fierbere cum zvârle” [Sensul oţelului (NS: 2002, 1964, I, p. 76)]; 8) „Dar îl priveam lucid şi concentrat” [Sensul oţelului (NS: 2002, 1964, I, p. 76)]; 9) „radiografic văzul meu l-a cercetat” [Sensul oţelului (NS: 2002, 1964, I, p. 76)]; 10) „Nu, n-am distins în el sclipind” [Sensul oţelului (NS: 2002, 1964, I, p. 76)]; 11) „privirea mea părea că-l sfarmă” [Sensul oţelului (NS: 2002, 1964, I, p. 76)]; 12) „Dar am zărit în trupul lui” [Sensul oţelului (NS: 2002, 1964, I, p. 77)]; 13) „Vedeam oţelu-n fierbere cum zvârle” [Sensul oţelului (NS: 2002, 1964, I, p. 77)]; 14) „Ne priveam unul pe celălalt, deodată” [Geneza (NS: 2002, 1964, I, p. 79)]; 15) „aievea văd zeii de fildeş” [Vârsta de aur a dragostei (NS: 2002, 1964, I, p.80)]; 16) „Şi privirea-n sus ţâşni” [Leoaică tânără, iubirea (NS: 2002, 1964, I, p. 82)]; 17) „Când ne-am zărit, aerul dintre noi” [Îmbrăţişarea (NS: 2002, 1964, I, p. 84)]; 18) „Stam lungit pe zăpadă, privirea” [Visul unei nopţi de iarnă (NS: 2002, 1964, I, p. 85)]; 19) „Stelele mă priveau curioase” [Visul unei nopţi de iarnă (NS: 2002, 1964, I, p. 85)]; 20) „de sus, de sub norii ce nevăzuţi” [Visul unei nopţi de iarnă (NS: 2002, 1964, I, p. 85)]; 21) „unde pietrele-şi arată colţii albi, şi iarba” [Amfion, constructorul (NS: 2002, 1964, I, p. 87)]; 22) „ţi le spun, înainte de-a te zări” [Amfion, constructorul (NS: 2002, 1964, I, p. 87)]; 23) „şi din gleznă, până-ai să te-arăţi, femeie” [Amfion, constructorul (NS: 2002, 1964, I, p. 88)]; 24) „îţi va fura, în văzduh, privirea” [Amfion, constructorul (NS: 2002, 1964, I, p. 88)]; 25) „unde pietrele-şi arată colţii albi, şi iarba” [Amfion, constructorul (NS: 2002, 1964, I, p. 89)]; 26) „Mă uit în urmă, asupra vârstelor mele” [Către pace (NS: 2002, 1964, I, p. 90)]; 27) „Trupul meu, cu vedenii cu tot” [„De-a sufletul” (NS: 2002, 1964, I, p. 94)]; 28) „Mă uit în dreapta şi-n stânga” [„De-a sufletul” (NS: 2002, 1964, I, p. 94)]; 29) „cu mine însumi mă uit” [„De-a sufletul” (NS: 2002, 1964, I, p. 94)]; 30) „folosindu-mă ca o privire” [„De-a sufletul” (NS: 2002, 1964, I, p. 94)]; 31) „mă face să văd prin ea” [Sunt un om viu (NS: 2002, 1964, I, p. 97)]; 32) „ca printr-un ochean” [Sunt un om viu (NS: 2002, 1964, I, p. 97)]; 33) „în timp ce-ţi priveşti” [Sunt un om viu (NS: 2002, 1964, I, p. 97)]; 34) „două culori ce nu s-au văzut niciodată” [Cântec (E o întâmplare a fiinţei mele) (NS: 2002, 1964, I, p. 100)]; 35) „Pe urmă ne vedeam din ce în ce mai des” [Poveste sentimentală (NS: 2002, 1964, I, p. 101)]; 36) „Vârtejul lor putea fi aproape zărit” [Poveste sentimentală (NS: 2002, 1964, I, p. 101)]; 37) „numai ca să privesc iarba-nclinată” [Poveste sentimentală (NS: 2002, 1964, I, p. 101)]; 38) „repetau, într-un vârtej aproape văzut” [Poveste sentimentală (NS: 2002, 1964, I, p. 101)]; 39) „nevăzute-ntr-o lume concretă” [Ploaie în luna lui Marte (NS: 2002, 1964, I, p. 102)]; 40) „sub ochiul tău verde la amiază” [Viaţa mea se iluminează (NS: 2002, 1964, I, p. 103)]; 41) „şi cerul şi-arată stelele sticloase” [Melodie povestită (NS: 2002, 1964, I, p. 105)]; 42) „cu invizibile liane” [Mi-amintesc cu uimire (NS: 2002, 1964, I, p. 106)]; 43) „şi arborii-l priveau îndrăgostiţi” [Copilărosul amurg (NS: 2002, 1964, I, p. 109)]; 44) „Iar noi, cu ochii-ntredeschişi” [Copilărosul amurg (NS: 2002, 1964, I, p. 110)]; 45) „Se arată-o balerină” [Oră fericită (NS: 2002, 1964, I, p. 111)]; 46) „şi-ncă una se arată…” [Oră fericită (NS: 2002, 1964, I, p. 111)]; 47) „îmi roteam privirile peste acoperişe” [Confruntare (NS: 2002, 1964, I, p. 113)]; 48) „zării o corabie de fum cum se furişe” [Confruntare (NS: 2002, 1964, I, p. 113)]; 49) „Eram copil şi rezemam în priviri” [Epilog la lumea veche, I (NS: 2002, 1964, I, p. 115)]; 50) „îmi răsărea din colţul ochiului” [Epilog la lumea veche, I (NS: 2002, 1964, I, p. 115)]; 51) „împotriva propriilor mele priviri” [Epilog la lumea veche, I (NS: 2002, 1964, I, p. 115)]; 52) „O, şi nopţile nu mă uitam niciodată” [Epilog la lumea veche, I (NS: 2002, 1964, I, p. 116)]; 53) „când norii îmi ating privirile” [Epilog la lumea veche, II (NS: 2002, 1964, I, p. 116)]; 54) „lunecând pe corzi nevăzute” [Epilog la lumea veche, II (NS: 2002, 1964, I, p. 116)]; 55) „Mi-arunc privirea-n larg” [Epilog la lumea veche, II (NS: 2002, 1964, I, p. 116)]; 56) „şi-albastru mat luceau peste irisul meu” [Cântec despre cea mai înaltă idee (NS: 2002, 1964, I, p. 118)]; 57) „Întâiul ochi ce l-am deschis pe lume” [Cântec despre cea mai înaltă idee (NS: 2002, 1964, I, p. 118)]; 58) „şi-ţi bat în văz şi în auz, anume” [Cântec despre cea mai înaltă idee (NS: 2002, 1964, I, p. 119)]; 59) „cu privirea, peste umăr” [Inscripţie pe un baraj (NS: 2002, 1964, I, p. 121)]; 60) „Vă priveşte-ndrăgostită ţara” [Tinerilor (NS: 2002, 1964, I, p. 124)]; 61) „cuvintele tale, privirile tale, aerul” [Cu o uşoară nostalgie (NS: 2002, 1964, I, p. 126)]; 62) „Când mă priveai în ochi, împietrea o clipită” [La-nceputul serilor (NS: 2002, 1964, I, p. 127)]; 63) „O, te uită,-ntoarceţi văzul” [Dansul (NS: 2002, 1964, I, p. 128)]; 64) „ce-l lovisem cu privirea” [Dansul (NS: 2002, 1964, I, p. 128)]; 65) „cu privirea modelându-l” [Dansul (NS: 2002, 1964, I, p. 128)]; 66) „De ce te-oi fi iubind, ochi melancolic” [Cântec fără răspuns (NS: 2002, 1964, I, p. 130)]; 67) „luceşte-n ochiul tău nemişcător” [Clar de inimă (NS: 2002, 1964, I, p. 131)]; 68) „ochii prelungi ai tăi, murind” [Clar de inimă (NS: 2002, 1964, I, p. 131)]; 69) „Vederea lumii se-adumbrea, când noi” [Sărutul (NS: 2002, 1964, I, p. 133)]; 70) „nu ne-a lovit vreodată cu privirea” [Sărutul (NS: 2002, 1964, I, p. 133)]; 71) „Mă tem că n-am să te mai văd, uneori” [Emoţie de toamnă (NS: 2002, 1964, I, p. 135)]; 72) „că ai să te ascunzi într-un ochi străin” [Emoţie de toamnă (NS: 2002, 1964, I, p. 135)]; 73) „aproape ţi-era teamă să priveşti” [Portret de adolescentă (NS: 2002, 1964, I, p. 136)]; 74) „copacii şi stelele, în ochi” [Portret de adolescentă (NS: 2002, 1964, I, p. 136)]; 75) „Oare tu te uitai prin el” [Portret de adolescentă (NS: 2002, 1964, I, p. 136)]; 76) „ca printr-un ochean” [Portret de adolescentă (NS: 2002, 1964, I, p. 136)]; 77) „Eu te priveam ore-n şir” [Portret de adolescentă (NS: 2002, 1964, I, p. 136)]; 78) „până când privirile mele” [Portret de adolescentă (NS: 2002, 1964, I, p. 136)]; 79) „Mă curenta privirea ta” [Aer de toamnă (NS: 2002, 1964, I, p. 138)]; 80) „Mă curenta privirea ta” [Aer de toamnă (NS: 2002, 1964, I, p. 138)]; 81) „Mă curenta privirea ta” [Aer de toamnă (NS: 2002, 1964, I, p. 138)]; 82) „Şi prelungi, privirile îţi trec” [Poetul şi dragostea (NS: 2002, 1964, I, p. 139)]; 83) „Un ochi râzând, un ochi plângând în capul cerului” [Sufletul de primăvară (NS: 2002, 1964, I, p. 140)]; 84) „Soarele privea cu lumină, pământul privea cu oameni” [Sufletul de primăvară (NS: 2002, 1964, I, p. 140)]; 85) „şi-amândouă privirile erau paralele” [Sufletul de primăvară (NS: 2002, 1964, I, p. 140)]; 86) „ochiul soarelui privea cu lumină, râzând” [Sufletul de primăvară (NS: 2002, 1964, I, p. 141)]; 87) „ochiul pământului privea cu oameni, începând să surâdă” [Sufletul de primăvară (NS: 2002, 1964, I, p. 141)]; 88) „Cu văzu-nchis, simt cum îmi bat peste sprâncene” [Cântec de primăvară (NS: 2002, 1964, I, p. 142)]; 89) „Ochiul pământului, albastru” [Cântec de om (NS: 2002, 1964, I, p. 144)]; 90) „îmi priveşte din depărtare” [Cântec de om (NS: 2002, 1964, I, p. 144)]; 91) „şi uită-te cu un colţ de sprânceană” [Spre Andromeda (NS: 2002, 1964, I, p. 145)]; 92) „Priveşte, a apărut un platou” [Spre Andromeda (NS: 2002, 1964, I, p. 145)]; 93) „Tu, pământule, ochi albastru” [Spre Andromeda (NS: 2002, 1964, I, p. 146)]; 94 „pentru că suntem privirile tale” [Spre Andromeda (NS: 2002, 1964, I, p. 146)].

Toate citatele sunt din: Nichita Stănescu, Opere, Vol. 1. Versuri, Academia Română, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002.

Filed under: jurnal eidotomic
Tags: ,

Comments are closed.