jurnal.eidotomic

un proiect EgoPHobia

Vizualul în poezia lui Nichita Stănescu. „11 elegii” (1966).

Published on iunie 1, 2012

Vizualul întemeiază întreaga poezie a lui Nichita Stănescu. O întemeiază, dar o şi străbate în lung şi-n lat.

11 elegii (1966) este al patrulea volum de poezii din opera poetică antumă a lui Nichita Stănescu.

Menţinându-mă în aceeaşi linie a lecturii statistice (şi doar marginal – impresionist – critice), redau în continuare izotopiile vizualului din 11 elegii (1966) în ordinea în care apar ele în text.

văzut // a se vedea // ochi // orbită // privire // iris // a (se arăta) // privelişte // a vedea // văz // a se zări // a orbecăi // imagine // vedere // retină // invizibil // nevăz // nearătat // a privi

1) „Dar de văzut nu se vede” [Elegia întâia, I (NS: 2002, 1966, I, p. 223)]; 2) „penele care nu se văd” [Elegia întâia, VI (NS: 2002, 1966, I, p. 225)]; 3) „Ai grijă, luptătorule, nu-ţi pierde / ochiul” [Elegia a doua, Getica (NS: 2002, 1966, I, p. 226)]; 4) „în orbită un zeu” [Elegia a doua, Getica (NS: 2002, 1966, I, p. 227)]; 5) „Deodată ochiul devine gol pe dinlăuntru” [A treia elegie. I. Contemplare (NS: 2002, 1966, I, p. 228)]; 6) „ca un tunel, privirea” [A treia elegie. I. Contemplare (NS: 2002, 1966, I, p. 228)]; 7) „privirea, dacă se trezeşte” [A treia elegie. I. Contemplare (NS: 2002, 1966, I, p. 228)]; 8) „prin care peisajele curgătoare ale somnului / se văd” [A treia elegie. 1. Contemplare (NS: 2002, 1966, I, p. 229)]; 9) „şi eu nu o mai pot reţine în ochii deschişi” [A treia elegie. II. Criză de timp (NS: 2002, 1966, I, p. 229)]; 10) „mi se petrece-n irişi” [A treia elegie. II. Criză de timp (NS: 2002, 1966, I, p. 229)]; 11) „ochii din frunte, din tâmplă, din degete” [A treia elegie. II. Criză de timp (NS: 2002, 1966, I, p. 229)]; 12) „ea, privirea, ne ţine” [A treia elegie. IV. Criză de timp (NS: 2002, 1966, I, p. 230)]; 13) „părând a ne-arăta” [A treia elegie. IV. Criză de timp (NS: 2002, 1966, I, p. 230)]; 14) „celorlalte privelişti” [A treia elegie. IV. Criză de timp (NS: 2002, 1966, I, p. 230)]; 15) „Copacii ne văd pe noi” [A treia elegie. IV. Criză de timp (NS: 2002, 1966, I, p. 230)]; 16) „o gârlă de ochi verzi” [A treia elegie. IV. Criză de timp (NS: 2002, 1966, I, p. 230)]; 17) „[…] Atârnăm / de capătul unei priviri” [A treia elegie. IV. Criză de timp (NS: 2002, 1966, I, p. 231)]; 18) „Se arăta fulgerător o lume” [A treia elegie. V. Contemplare (NS: 2002, 1966, I, p. 231)]; 19) „deşi văzul dinapoia frunzelor nici n-o vedea” [A treia elegie. V. Contemplare (NS: 2002, 1966, I, p. 231)]; 20) „când ochii lumii dorm” [A patra elegie, I (NS: 2002, 1966, I, p. 232)]; 21) „se zăresc în întuneric” [A patra elegie, I (NS: 2002, 1966, I, p. 232)]; 22) „ca să-mi pătrundă prin ochii, doi” [A patra elegie, II (NS: 2002, 1966, I, p. 233)]; 23) „pentru a pipăi nenăscutele privelişti” [A şaptea elegie (NS: 2002, 1966, I, p. 239)]; 24) „Ea mi-a spus atunci, văzând lucrurile fixe” [Elegia a opta, Hiperboreeana, I (NS: 2002, 1966, I, p. 240)]; 25) „cât un ochi de cerb va fi” [Elegia a opta, Hiperboreeana, I (NS: 2002, 1966, I, p. 240)]; 26) „izbindu-mă de brownienele privelişti” [Elegia a opta, Hiperboreeana, I (NS: 2002, 1966, I, p. 240)]; 27) „Ca să îmi tai cu ei de privirile care” [Elegia a opta, Hiperboreeana, II (NS: 2002, 1966, I, p. 242)]; 28) „alergând şi orbecăind” [Elegia a opta, Hiperboreeana, II (NS: 2002, 1966, I, p. 242)]; 29) „Se-arată-o sferă cu întunecimi ca munţii” [Elegia a opta, Hiperboreeana, III (NS: 2002, 1966, I, p. 242)]; 30) „Putem vedea mari berze-nfipte-n stâncă” [Elegia a opta, Hiperboreeana, III (NS: 2002, 1966, I, p. 242)]; 31) „[…] Putem vedea / vulturi imenşi, cu capul îngropat în pietre” [Elegia a opta, Hiperboreeana, III (NS: 2002, 1966, I, p. 242-3)]; 32) „[…] şi putem vedea / o pasăre mai mare decât toate” [Elegia a opta, Hiperboreeana, III (NS: 2002, 1966, I, p. 243)]; 33) „senzaţia de ochi îşi caută o orbită” [Elegia oului, a noua (NS: 2002, 1966, I, p. 244)]; 34) „Scot ochi cu priviri nereale” [Elegia oului, a noua (NS: 2002, 1966, I, p. 245)]; 35) „ochiul din ochi, şi mereu” [Elegia oului, a noua (NS: 2002, 1966, I, p. 245)]; 36) „cu imaginile diforme” [Omul-fantă (NS: 2002, 1966, I, p. 246)]; 37) „şi are vederea aerului” [Omul-fantă (NS: 2002, 1966, I, p. 247)]; 38) „Omul-fantă vine şi vede” [Omul-fantă (NS: 2002, 1966, I, p. 248)]; 39) „Nu se ştie dacă între ochiul lui” [Omul-fantă (NS: 2002, 1966, I, p. 248)]; 40) „şi ochiul lucrurilor” [Omul-fantă (NS: 2002, 1966, I, p. 248)]; 41) „există vreun spaţiu pentru vedere” [Omul-fantă (NS: 2002, 1966, I, p. 248)]; 42) „Retina omului-fantă e lipită / de retina lucrurilor” [Omul-fantă (NS: 2002, 1966, I, p. 248)]; 43) „Se văd împreună, deodată” [Omul-fantă (NS: 2002, 1966, I, p. 248)]; 44) „Nu se ştie cine îl vede pe cine” [Omul-fantă (NS: 2002, 1966, I, p. 248)]; 45) „retina de retină” [Omul-fantă (NS: 2002, 1966, I, p. 249)]; 46) „Invizibilul organ” [Elegia a zecea (NS: 2002, 1966, I, p. 250)]; 47) „neauzul, nevăzul” [Elegia a zecea (NS: 2002, 1966, I, p. 250)]; 48) „cel dintre ochi şi timpan” [Elegia a zecea (NS: 2002, 1966, I, p. 250)]; 49) „Vine vederea, mai întâi, apoi pauză” [Elegia a zecea (NS: 2002, 1966, I, p. 250)]; 50) „nu există ochi pentru ce vine” [Elegia a zecea (NS: 2002, 1966, I, p. 250)]; 51) „de ceva între auz şi vedere” [Elegia a zecea (NS: 2002, 1966, I, p. 251)]; 52) „de un fel de ochi, de un fel de ureche” [Elegia a zecea (NS: 2002, 1966, I, p. 251)]; 53) „între văz şi auz, între gust şi miros” [Elegia a zecea (NS: 2002, 1966, I, p. 251)]; 54) „de ochi-timpan, de papilă-mirositoare” [Elegia a zecea (NS: 2002, 1966, I, p. 251)]; 55) „în carne şi nervi, în timpan şi retină” [Elegia a zecea (NS: 2002, 1966, I, p. 251)]; 56) „Nu sufăr ceea ce nu se vede” [Elegia a zecea (NS: 2002, 1966, I, p. 253)]; 57) „pus la vederile lumii cei simple” [Elegia a zecea (NS: 2002, 1966, I, p. 253)]; 58) „Că nu se poate împarte la doi ochi” [Elegia a zecea (NS: 2002, 1966, I, p. 253)]; 59) „[…] şi ştie că, nearătată, inima” [A unsprezecea elegie, I (NS: 2002, 1966, I, p. 255)]; 60) „se trage-napoia ochilor” [A unsprezecea elegie, II (NS: 2002, 1966, I, p. 255)]; 61) „şi nu se mai vede” [A unsprezecea elegie, II (NS: 2002, 1966, I, p. 255)]; 62) „mă voi privi în toate lucrurile” [A unsprezecea elegie, V (NS: 2002, 1966, I, p. 257)]; 63) „cei văzuţi din toate părţile deodată” [A unsprezecea elegie, VIII (NS: 2002, 1966, I, p. 259)]; 64) „ca şi cum am locui de-a dreptul într-un ochi” [A unsprezecea elegie, VIII (NS: 2002, 1966, I, p. 259)]; 65) „cresc priviri – şi noi cu noi înşine” [A unsprezecea elegie, VIII (NS: 2002, 1966, I, p. 259)]

Toate citatele sunt din: Nichita Stănescu, Opere, Vol. 1. Versuri, Academia Română, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002.

Filed under: jurnal eidotomic
Tags: ,

Comments are closed.